Kedves Vendégünk!


Köszöntjük a Gapa Terasz és Parkerdő területén!

Felhívjuk figyelmét, hogy a parkerdő alapvetően magánterület, továbbá magas természeti értéket képvisel, ezért kérjük, hogy látogatása előtt figyelmesen olvassa el házirendünket, melyet a beléptető kapunál történő regisztrációjával Ön elfogad.

Nyitvatartás: https://gapa.hu/nyitva/

Májustól szeptemberig csak előre kihirdetett időpontokban tart nyitva a Parkerdő különböző koncertekkel, családi napokkal és egyéb programokkal egybekötve. Ezekről részletes leírás a Facebook oldalunkon olvasható, ahol a programajánló mellett lehetőség nyílik a jegyvásárlásról is informálódni. 

A szezonális nyitvatartáson kívül iskolás és nyugdíjas csoportok, természetjáró klubok, céges csapatépítő tréningek fogadására is van lehetőség, kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni az alábbi elérhetőségek valamelyikén van lehetőség:

  • Telefonszám: +36707878952

  • E-mail: gapaterasz@gapa.hu

 1)    A GAPA Terasz és Parkerdő (a továbbiakban: GTP) területén mindenki saját felelősségére tartózkodhat. Biztonsági okokból a GTP területén 14 éven aluli kiskorú kizárólag felnőtt kíséretében tartózkodhat. A kiskorúakra felügyelő személyeknek gondoskodniuk kell a jelen Házirendben foglalt előírások és tilalmak betartatásáról! 
2)     A GTP területén a járművel történő közlekedés – az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó (külön jogszabályokban erre feljogosított) személyek járművei kivételével – engedélyhez kötött. A járműveket a bejáratnál, az erre a célra kijelölt őrzött parkolóban lehet elhelyezni, díjmentesen. Bicikli, e-bike és egyéb sporteszközök szabadon behozhatók! 
3)    A GTP szolgáltatásai oly módon vehetők igénybe, hogy az a többi látogatót, a szomszéd telkek lakóit ne zavarja, illetve veszélyeztesse, valamint a létesítményeket, berendezéseket és az építményeket ne szennyezze, vagy más módon ne károsítsa!
4)    Dohányozni csak az erre kijelölt helyeken – a tűzvédelmi szabályok betartásával – megengedett, a Foodtruck (büfékocsi), a játszótér és az étkezés céljából kihelyezett asztalok 5 méteres körzetében a dohányzás, az elektromos cigaretta és a dohányzást imitáló eszköz használata tilos!
5)     A GTP területére háziállat csak pórázon vezetve hozható be, de a felelősség és az állat által okozott esetleges károk helyreállításának költségei kizárólag a háziállat gazdáját terhelik!
6)    A GTP területén 18 éven aluli vendégek szeszes italt nem fogyaszthatnak!
7)    Bármilyen hulladékot eldobni tilos! Kérjük használják az erre a célra a kihelyezett szelektív és kommunális hulladékgyűjtőket!
8)    Tilos a helyi növény- és állatfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása!
9)    A tűzgyújtás kizárólag a két kiépített tűzrakóhelynél megengedett, a tűz- és balesetvédelmi szabályok szigorú betartása mellett!
10)    Kérjük, hogy a kihelyezett eszközöket és tereptárgyakat rendeltetésszerűen és elővigyázatosan használják! A kilátó korlátján, mellvédjén kihajolni és felmászni szigorúan tilos! A kilátóban egyidejűleg legfeljebb 8 fő tartózkodhat, azt mindenki csak saját felelősségére használhatja.
11)    A GTP területén okozott károkat a károkozó vagy törvényes képviselője köteles megtéríteni!
12)    A GAPA Terasz és Parkerdő területére behozott személyes tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni!
13)    A talált tárgyakat kérjük a Foodtruckban (büfé kocsi) leadni!
14)    A Gapa Terasz és Parkerdő területén csak azok a meleg ételek és alkoholos italok fogyaszthatók, amelyeket a látogatók a helyszínen vásárolnak. Ivóvizet kérésre térítésmentesen biztosítunk.
15)    A jelen Házirend előírásai és tilalmai nem mentesítenek olyan cselekmények és mulasztások esetében, amelyeket más törvényi szabályozás már előír vagy tilt. Minden ilyen eset hatósági intézkedést vonhat maga után!

A jelen Házirend 2023. május 13. napjától hatályos és visszavonásig van érvényben!